VabiSabi

Sākums / Pirkšanas nosacījumi

Pirkšanas nosacījumi

Pirkšanas nosacījumi
 
Lai izslēgtu nevajadzīgas kavēšanās un domstarpības pirkuma līguma noslēgšanas gaitā, lūdzu iepazīties un akceptēt zemāk pievienotos svarīgākos SIA "Robusto Marketing", vienotais reģ.Nr. 40103613456 (turpmāk tekstā - vabisabi.lv) piedāvāto preču iegādes noteikumus.
 
1.Vabisabi.lv nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, ja klients nav iepazinies ar šiem Noteikumiem.
 
2.Tā kā vabisabi.lv piedāvātās preces pārdošana notiek ar internetā izvietota piedāvājuma starpniecību, saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 10. pantu, šādā gadījumā, pircējam veicot pasūtījumu, starp pircēju un pārdevēju tiek slēgts Distances līgums.
 
3.Vabisabi.lv visas preču cenas ir norādītas, ieskaitot Pievienotās vērtības nodokli 21%. Piedāvātās cenas ir spēkā laika posmā, kas norādīts pie preces. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā.
 
4.Par pasūtīto preci un izvēlēto piegādes pakalpojumu var norēķināties izmantojot bankas pārskaitījumu, iespējams arī norēķins preces saņemšanas brīdī skaidrā naudā.
 
5.Veicot pasūtījumu, ir nepieciešams norādīt e-pasta adresi, lai klientam varētu būt atsūtītas instrukcijas, rēķins-pavadzīme u.c. nepieciešamā dokumentācija.
 
6.Sveramo preču cena izveidotajā pasūtījumā tiek aprēķināta pēc klienta norādītā preces daudzuma (svara). Vabisabi.lv rūpēsies, lai reālais preces svars maksimāli atbilstu klienta pasūtītajam svaram, bet vabisabi.lv negarantē tā precīzu atbilstību. Katrā ziņā vabisabi.lv garantē, ka reālais preces svars nebūs lielāks un klientam nebūs papildus jāpiemaksā.
 
7.Pasūtot preci piedāvājam izvēlēties vienu no trim preces saņemšanas veidiem: bezmaksas – pasūtītā prece tiek saņemta klientu apkalpošanas centrā Mūkusalas ielā 29, Rīgā, ekonomiskā piegāde – pasūtītā prece tiek saņemta pakomātā pie kāda no Latvijas lielākajiem tirdzniecības centriem. Visos gadījumos preces piegādes laiks tiek saskaņots pasūtījuma noformēšanas laikā.
 
8.Ja piegāde klientam nav iespējama klienta vainas dēļ, un klients nav savlaicīgi paziņojis par neiespējamību pieņemt preci, klients sedz preces piegādes izmaksas.
 
9.Pasūtīto preci nepieciešams saņemt trīs darba dienu laikā no brīža, kad vabisabi.lv paziņoja, ka pasūtījums sagatavots saņemšanai.
 
10.Pirms sākt iegādāto preci izmantot, lūdzu rūpīgi izlasīt preces lietošanas instrukciju un preci lietot tikai saskaņā ar tās ražotāja norādījumiem, atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem.
 
11.Ja pārdomājāt un nolēmāt atteikties no pirkuma, Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likums (PTAL) un reglamentējošie Ministru Kabineta Noteikumi Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" (MK Noteikumi Nr. 255) nosaka, ka pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam. PTAL 12. panta 6. daļa nosaka, ka atsakoties no pirkuma Distances līguma gadījumā "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Iesakām saglabāt preces oriģinālo iepakojumu, lai realizējot atteikuma tiesības saskaņā ar Distances līguma noteikumiem, prece netiktu ārēji mehāniski bojāta. Vabisabi.lv saglabā tiesības atteikties pieņemt preci, kura ir bojāta, nav pilnā komplektācijā.
 
Klients nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
 
11.1. tiek piegādātas preces, kas tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir neaizstājamas lietas, vai pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
 
11.2. tiek piegādātas pārtikas preces, dzērieni vai citas tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētas preces;
 
11.3. citos likumā paredzētajos gadījumos.
 
Lai vienotos par preces atdošanu atpakaļ, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: info@vabisabi.lv vai pa tālruni: +371 29217637, norādot pasūtījuma numuru un datumu.
 
12.Klients ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Klients ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu, garantijas karti (talonu) (ja tāda bija iedota), lietošanas instrukcijas un citus preces piederumus. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, vabisabi.lv ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt klientam par preci samaksāto naudu.
 
13.Vabisabi.lv atmaksā preces cenu, ko klients ir nodevis atpakaļ, izmantojot atteikuma tiesības, desmit darbdienu laikā pēc preces pieņemšanas. Piegādes maksa klientam netiek atmaksāta.
 
14.Ja preces lietošanas laikā precei ir radušās tehniska rakstura problēmas, preces servisa apkalpošana tiks veikta saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām. Preces servisa apkalpošanas laiks ir norādīts tās aprakstā. Veicot pirkumu, kopā ar preci pircējam tiek izsniegta elektroniskā pavadzīme, kurā ir noradīta informācija par konkreto preču servisa apkalpošanu. Pavadzīme tiek sagatavota elektroniski un ir derīga bez paraksta. Pirkuma dokumenti ir spēkā tikai tad, ja tajos pareizi un skaidri norādīts: preces modelis, sērijas numurs, pārdošanas datums. Pirkuma dokumentos aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, dzēst vai pārrakstīt tajos norādītos datus - šādā gadījumā servisa dokumenti tiks atzīti pār spēkā neesošiem.
 
15.Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiks risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām, atbilstoši reglamentējošajiem Ministru kabineta noteikumiem nr.631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām (MK Noteikumi Nr.631).
 
16.Atgādinām, ka PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.
 
17.Ievērojot Latvijas Republikas likumdošanas normas, SIA "Robusto Marketing" saglabā ar pircējiem noslēgtos pirkuma līgumus grāmatvedības kārtošanai nepieciešamajā apjomā.
 
18. Interneta veikals vabisabi.lv patur tiesības neapkalpot pasūtījumu, ja interneta veikalam neizdodas sazināties ar klientu pa viņa noradīto tālruņa numuru vai e-pastu.